Paano Bumili ng BNB (fp-PH)

Kinakailangan ang BNB sa Featured. Gamit ito, puwede kang bumili ng mga NFT, pero kailangan mo rin ito para sa bayarin sa gas na kaugnay sa pag-mint at paglilista ng mga NFT para sa pagbebenta.

May ilang paraan para makabili ka ng BNB, tulad ng ipinapakita sa ibaba.

Paano Bumili ng BNB

Ang pinakamadaling paraan para bumili ng BNB ay sa Featured mismo.

Mag-click lang sa iyong profile picture sa kanang sulok sa itaas ng site. Pagkatapos, sa drop down, i-click ang [Buy BNB] ([Bumili ng BNB]).

Dito, puwede kang makabili ng BNB :

  • gamit ang credit card, o

  • sa Binance.com

Bumili ng BNB gamit ang credit card

Gamitin ang kaliwang drop down para piliin kung anong crypto ang gusto mo, sa kasong ito ay BNB. Pagkatapos, sa kanang drop down, puwede mong piliin kung sa anong currency ka magbabayad. Sinusuportahan nito ang iba't ibang uri ng Fiat currency.

Ilagay kung magkano ang BNB na gusto mo, o magkano ang handa mong gastusin.

Pagkatapos ay kopyahin ang iyong wallet address sa kaliwang kahon at i-click ang [continue] ([magpatuloy]).

Sa susunod na page, ilagay ang impormasyon ng iyong credit card at kumpirmahin ang transaksyon.

Tingnan ang iyong wallet para matiyak na pumasok ang transaksyon. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa iyong profile picture sa kanang sulok sa itaas ng site ng Featured at pagtingin sa iyong BNB sa drop down.

Bumili ng BNB Mula sa Binance.com

Isa pang paraan para makabili ng BNB ay sa pamamagitan ng Binance.US.

PAUNAWA: Ang mga hakbang na ito ay nangangailangan ng account sa Binance.com.

Sa page na ito, puwede mong piliin kung anong cryptocurrency ang gusto mong bilhin (sa kasong ito ay BNB), at kung anong lokal na currency ang gusto mong ipambayad. Kung mayroon kang bank account na naka-link sa iyong account sa Binance.US, puwede mong piliin iyon bilang iyong lokal na currency na pambayad.

Pagkatapos mong kumpirmahin ang iyong transaksyon, kailangan mo na ngayong i-withdraw ang bagong biling BNB mula sa iyong account sa Binance.US at ilipat ito sa iyong wallet na nauugnay sa iyong Featured account.

Para magawa ito, una, mag-hover sa tab na [Wallet] na nasa itaas, pagkatapos ay i-click ang [Withdraw] ([Mag-withdraw]).

Sa page na ito, kailangan mong piliin ang BNB mula sa drop down ng Coin, pagkatapos ay ilagay ang wallet address (ang ginagamit para sa Metamask, Torus, Trust Wallet, o Binance Smart Chain Wallet), ang memo, at ang halagang gusto mong ipadala. Pagkatapos ay i-click ang [Submit] ([Isumite]).

Suriing mabuti ang iyong wallet para matiyak na nakapasok nang maayos ang transaksyon.

Last updated