Hướng dẫn mua BNB (vi-VN)

Cần có BNB trên Featured. Với BNB, bạn có thể mua NFT, bạn cũng cần BNB để trả phí gas liên quan đến việc đúc và niêm yết NFT để bán.
Có một số cách mua BNB được trình bày dưới đây.

Hướng dẫn mua BNB

Cách đơn giản nhất để mua BNB là trên chính Featured.
Chỉ cần nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của trang. Sau đó trong menu thả xuống, nhấp vào [Buy BNB] ([Mua BNB]).
Tại đây, bạn có thể mua BNB dễ dàng :
  • bằng thẻ tín dụng hoặc
  • trên Binance.com

Mua BNB bằng thẻ tín dụng

Sử dụng menu thả xuống bên trái để chọn loại tiền mã hóa bạn muốn, trong trường hợp này là BNB. Sau đó, trên menu thả xuống ở phía bên phải, bạn có thể chọn loại tiền bạn đang dùng để thanh toán. Nền tảng hỗ trợ nhiều loại tiền pháp định.
Nhập số lượng BNB bạn muốn hoặc số tiền bạn sẵn sàng chi.
Sau đó sao chép địa chỉ ví của bạn vào hộp bên trái và nhấp vào [continue] ([tiếp tục]).
Trên trang tiếp theo, bạn sẽ nhập thông tin thẻ tín dụng của mình và xác nhận giao dịch.
Kiểm tra ví của bạn để đảm bảo rằng giao dịch đã được thực hiện. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của Trang Featured và xem BNB của bạn trong menu thả xuống.

Mua BNB từ Binance.com

Một cách khác để mua BNB là thông qua Binance.US.
LƯU Ý: Các bước này yêu cầu bạn có tài khoản Binance.com.
Trên trang này, bạn có thể chọn loại tiền mã hóa bạn muốn mua (trong trường hợp này là BNB) và loại tiền nội tệ bạn muốn thanh toán. Nếu có tài khoản ngân hàng được liên kết với tài khoản Binance.US của mình, bạn có thể chọn tài khoản đó làm loại tiền nội tệ để thanh toán.
Sau khi xác nhận giao dịch của mình, bây giờ bạn cần rút BNB mới mua từ tài khoản Binance.US của mình để chuyển vào ví được liên kết với tài khoản Featured của bạn.
Để thực hiện, đầu tiên hãy di chuột vào tab [Wallet] ([Ví]) ở trên đầu rồi nhấp vào [Withdraw] ([Rút tiền]).
Trên trang này, bạn cần chọn BNB từ menu thả xuống Coin, rồi nhập địa chỉ ví của mình (ví dùng cho Metamask, Torus, Trust Wallet hoặc Binance Smart Chain Wallet), ghi chú và số lượng bạn muốn gửi. Sau đó, nhấp vào [Submit] ([Gửi]).
Kiểm tra kỹ ví của bạn để đảm bảo giao dịch diễn ra bình thường.