Featured by Binance
Search…
⌃K

Hướng dẫn tải MetaMask (Máy tính để bàn/Máy tính xách tay) (vi-VN)

Trang này hướng dẫn cách tải về và kết nối ví MetaMask trên Featured thông qua máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay (bạn nên dùng trình duyệt Chrome).
Để tải về Metamask để sử dụng trên Featured, hãy truy cập metamask.io.
Trên trang chủ, chỉ cần nhấp vào [Download Now] ([Tải về ngay]).
Trên trang tiếp theo, chọn [Chrome], rồi nhấp vào [Install MetaMask for Chrome] ([Cài đặt MetaMask cho Chrome]).
Thao tác này sẽ chuyển đến trang Chrome Web Store, bạn có thể cài đặt tiện ích mở rộng từ trang này. Nhấp vào [Add to Chrome] ([Thêm vào Chrome]).
Sau khi cài đặt Metamask, một cửa sổ trống mới có thể xuất hiện. Bạn cần chuyển đến biểu tượng mảnh ghép ở đầu trình duyệt và nhấp vào [MetaMask].
Thao tác này sẽ mở trang Bắt đầu của MetaMask. Nhấp vào [Get Started] ([Bắt đầu]) để bắt đầu.
Bạn sẽ được chào đón với hai lựa chọn. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản MetaMask của mình hoặc tạo một tài khoản mới. Có nhiều khả năng bạn sẽ muốn tạo một tài khoản mới nên hãy nhấp vào [Create a Wallet] ([Tạo ví]).
Tại đây, bạn sẽ tạo một mật khẩu.
Trang tiếp theo sẽ cung cấp cho bạn một cụm từ ghi nhớ. Cụm từ này sẽ bao gồm ít nhất 12 từ mà bạn phải giữ cẩn thận. Bạn KHÔNG ĐƯỢC LÀM MẤT này và bạn cũng KHÔNG ĐƯỢC CHIA SẺ với người khác. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ mất tài khoản ví của mình mãi mãi.
Sau khi xác nhận với MetaMask rằng bạn đã lưu cụm từ ghi nhớ của mình bằng cách nào đó, bạn đã tạo được ví mới của mình. Bạn sẽ thấy biểu tượng tiện ích mở rộng được tạo ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt web, tại đây bạn có thể truy cập thẳng vào ví của mình mà không cần truy cập trang web MetaMask.
Bây giờ ví của bạn đã được tạo. Địa chỉ ví của bạn sẽ là một chuỗi dài gồm số và chữ cái, bắt đầu bằng "0x". Bạn có thể sao chép địa chỉ ví đầy đủ của mình bằng cách nhấp vào địa chỉ rút gọn trên trang chính hoặc trong trang 'Receive' ("Nhận").
Để xem hướng dẫn cách mua BNB vào ví, hãy xem Hướng dẫn mua BNB.